محیط زیست - پارسا پلیمر شریف

توسعه پایدار نیازمند توسعه همگام با حفظ محیط زیست است. در همین راستا همگام با سیاست‌های توسعه کلان کشور شرکت پارساپلیمر شریف اقدام به سرمایه گذاری وسیعی در عرصه‌ی توسعه محصولات پلیمری دوستدار محیط زیست کرده است. محصولات زیست تخریب پذیر پارسا پلیمر شریف یکی از نمونه‌های بارز تلاش این شرکت در راستای حفظ محیط زیست در عین توسعه صنعتی کشور است.