hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex

تاییدیه ها - پارسا پلیمر شریف

فعالیتهای پارسا پلیمر شریف در دو حوزۀ تولید ترکیبات پلیمری پیشرفته و ارائه خدمات مهندسی و آزمایشگاهی خلاصه می گردد. ساخت انواع آلیاژها و کامپوزیت های پلیمری و به طور تخصصی ترکیبات پلی اولفینی اصلاح شده با پرکننده های معدنی، الیاف و ذرات نانو متری بازۀ بزرگی را برای فعالیت های تولیدی ما پدید آورده است. توجه خاص تیم تحقیقات پارسا پلیمر شریف به مسائل زیست محیطی توانمندی خوبی را در توسعه روش های علمی بازیافت مواد پلیمری فراهم نموده است. همچنین ارائه طیف وسیعی از خدمات مهندسی از قبیل طراحی فرمولاسیون برای کاربردهای مختلف مهندسی معکوس مواد، طراحی استانداردهای آزمون قطعات صنعتی و انجام خدمات آزمایشگاهی بخش دیگری از فعالیت های شرکت را تشکیل می دهند. توسعۀ فناوری بومی بر مبنای دانش روز محور اصلی فعالیت های ما می باشد.

hex hex hex