hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex

راهبرد ما - پارسا پلیمر شریف

چشم‌انداز

قرار گرفتن در میان 15 شرکت برتر آمیزه‌ساز جهان از لحاظ نوآوری و توسعه تکنولوژی

 

مأموریت

شرکت پارسا پلیمر شریف، ارتقاء کیفیت و نوآوری در جامعه را از طریق توسعه ترکیبات پیشرفته پلیمری دنبال می‌نماید و در این مسیر توسعه دانش و تکنولوژی، سرمایه انسانی و تعهد به کیفیت را مبنای خلق ارزش و کسب رضایت مشتریان و دیگر ذی‌نفعان قرار داده است.

 

ارزش‌های بنیادین

 1. کارآفرینی و ایجاد اشتغال دانش محور و پایدار
 2. محوریت دانش و فناوری در توسعه محصولات
 3. تعهد به کیفیت
 4. اعتقاد به ابتکار و نوآوری
 5. ارزش افزایی برای مشتریان و دیگر ذی‌نفعان
 6. مسئولیت‌پذیری در قبال توسعه پایدار جامعه
 7. احترام به جایگاه انسانی کارکنان
 8. اعتقاد به توسعه و مشارکت کارکنان و ایجاد نظم و انظباط در محیط کاری
 9. تعهد به ایجاد و حفظ فضای رقابتی سالم در کسب و کار
 10. تعهد به حفظ اسرار سازمان و ذی‌نفعان آن

 

اهداف کلان

 1. شرکت آمیزه‌ساز برتر کشور از لحاظ فناوری، نوآوری و سهم بازار
 2. سهم بیش از 30 درصدی صادرات از فروش
 3. توسعه بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع
 4. توسعه دانش و فناوری در آمیزه‌سازی
 5. ایجاد و توسعه تولیدات در کشورهای دیگر
 6. تنوع‌بخشی بازارهای هدف
 7. ارتقاء برند در سطح ملی و بین‌المللی
 8. افزایش سودآوری ناشی از فروش بهینه محصولات و تکنولوژی
 9. بهبود مستمر در نظام مدیریت فناوری و کیفیت محصولات
 10. ارتقاء سطح شایستگی منابع انسانی
hex hex hex