• چنانچه رمز عبور خود را فراوش نموده اید از این بخش برای انتخاب یک رمز عبور جدید اقدام نمایید.پس از ورود آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد نمایید , ایمیلی حاوی یک لینک برای شما ارسال می شود که با کلیک بر روی آن می توانید رمز عبور جدیدی برای خود تنظیم نمائید.