آرشیو رویدادها

1380
 • تاریخ رویداد : 30 مرداد

  پارسا پلیمر شریف و بازار جهانی بسته‌بندی‌های پلاستیکی

  جشنوارۀ پل، یا آی-بریج، همایشی است سه روزه که سعی دارد پلی میان کارآفرینان ایرانی و پیشکسوتان این عرصه در دیگر نقاط جهان ایجاد کند. این همایش که در روزهای 14 تا 16 خرداد ماه در شهر برلین برگزار شد، بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج از کشور می ­باشد. در این جشنواره 2000 نفر از نخبگان ایرانی و غیرایرانی مرتبط با کارآفرینیِ مدرن گرد هم جمع شدند و راهکارهای گسترش دامنۀ فعالیت­ها و بهینه­ سازی سازوکارهای کسب وکار در ابعاد جهانی را به بحث نشستندجشنوارۀ پل، یا آی-بریج، همایشی است سه روزه که سعی دارد پلی میان کارآفرینان ایرانی و پیشکسوتان این عرصه در دیگر نقاط جهان ایجاد کند. این همایش که در روزهای 14 تا 16 خرداد ماه در شهر برلین برگزار شد، بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج از کشور می ­باشد. تست تست تست تست تست تست تست تست تست در این جشنواره 2000 نفر از نخبگان ایرانی و غیرایرانی مرتبط با کارآفرینیِ مدرن گرد هم جمع شدند و راهکارهای گسترش دامنۀ فعالیت­ها و بهینه­ سازی سازوکارهای کسب وکار در ابعاد جهانی را به بحث نشستندجشنوارۀ پل، یا آی-بریج، همایشی است سه روزه که سعی دارد پلی میان کارآفرینان ایرانی و پیشکسوتان این عرصه در دیگر نقاط جهان ایجاد کند. این همایش که در روزهای 14 تا 16 خرداد ماه در شهر برلین برگزار شد، بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج از کشور می ­باشد. در این جشنواره 2000 نفر ا

  جزئیات بیشتر
 • تاریخ رویداد : 12 آبان

  حضور شرکت پارسا پلیمر شریف در جشنوارۀ پل 2015

  جشنوارۀ پل، یا آی-بریج، همایشی است سه روزه که سعی دارد پلی میان کارآفرینان ایرانی و پیشکسوتان این عرصه در دیگر نقاط جهان ایجاد کند. این همایش که در روزهای 14 تا 16 خرداد ماه در شهر برلین برگزار شد، بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج از کشور می ­باشد. در این جشنواره 2000 نفر از نخبگان ایرانی و غیرایرانی مرتبط با کارآفرینیِ مدرن گرد هم جمع شدند و راهکارهای گسترش دامنۀ فعالیت­ها و بهینه­ سازی سازوکارهای کسب وکار در ابعاد جهانی را به بحث نشستندجشنوارۀ پل، یا آی-بریج، همایشی است سه روزه که سعی دارد پلی میان کارآفرینان ایرانی و پیشکسوتان این عرصه در دیگر نقاط جهان ایجاد کند. این همایش که در روزهای 14 تا 16 خرداد ماه در شهر برلین برگزار شد، بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج از کشور می ­باشد. تست تست تست تست تست تست تست تست تست در این جشنواره 2000 نفر از نخبگان ایرانی و غیرایرانی مرتبط با کارآفرینیِ مدرن گرد هم جمع شدند و راهکارهای گسترش دامنۀ فعالیت­ها و بهینه­ سازی سازوکارهای کسب وکار در ابعاد جهانی را به بحث نشستندجشنوارۀ پل، یا آی-بریج، همایشی است سه روزه که سعی دارد پلی میان کارآفرینان ایرانی و پیشکسوتان این عرصه در دیگر نقاط جهان ایجاد کند. این همایش که در روزهای 14 تا 16 خرداد ماه در شهر برلین برگزار شد، بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج از کشور می ­باشد. در این جشنواره 2000 نفر ا

  جزئیات بیشتر