مشخصات کلی

نانوکامپوزیت پایه پلی پروپیلن جهت تولید انواع الیاف پلی پروپیلنی با سرعت تولید متوسط تا بالا. این گرید ضمن ایجاد رنگپذیری عالی در الیاف نهایی قابلیت ارائه ی خواص مکانیکی بسیار مناسبی در لیف نهایی را داراست. این ماده همچنین نیازمندی های استاندارد EN ISO 4577 را در خصوص پایداری برابر تخریب دمایی در هوا را تامین می کند.

مشخصات فنی