مشخصات کلی

ParsaFlex 49307CH پلی پروپیلنی پر شده با مواد معدنی، مناسب برای قالب گیری تزریقی قطعات بزرگ است. این گرید در برابر نور فرابنفش پایدار شده و تعادل مناسبی از استحکام ضربه و سفتی ارائه می دهد. مقاومت به خراش مناسب، بوی کم و سادگی فرآیند، ماده را برای قالب گیری تزریقی قطعات تزئینات داخلی به ویژه داشبورد مناسب کرده است. این محصول در رنگ های مختلف و به شکل گرانول موجود است.

مشخصات فنی

 • مشخصات کلی
  • شکل :
   گرانول
  • روش فرایند :
   قالب گیری تزریقی
  • پرکننده / تقویت کننده :
   پرکننده معدنی، %25 وزنی
  • رنگ :
   خودرنگ
  • وضعیت محصول :
   تجاری : فعال
 • خواص فیزیکی
  • دانسیته (g/cm³) :
   1.10
  • جمع شدگی در قالب (%) :
   شار عرضی 0.95 _ 1.15
  • جمع شدگی در قالب (%) :
   شار 0.95 _ 1.15
  • شاخص جریان مذاب ‫(‪230°C/2.16kg‬)‬ (g/10min) :
   10 _ 12
  • اشتعال پذیری :
   HB
 • خواص مکانیکی
  • مدول کششی (MPa) :
   1700
  • استحکام کششی در نقطه تسلیم (MPa) :
   20
  • کرنش کششی در نقطه تسلیم (%) :
   6
  • استحکام کششی در نقطه شکست (MPa) :
   16
  • کرنش کششی در نقطه شکست (%) :
   > 25
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   16
  • مقاومت در برابر خراش (2N) (MPa) :
   130
  • سختی (Shore D) :
   65
  • مدول خمشی (MPa) :
   1900
  • استحکام ضربه چارپی بدون شکاف ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   بدون شکست
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   15
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪0°C‬)‬ (kJ/m²) :
   6
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   3.5
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(0°C)‬ (kJ/m²) :
   5
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   3
 • خواص گرمایی
  • دمای خمش گرمایی (‫1.8MPa@‬) (C°) :
   56
  • دمای خمش گرمایی (‫0.455MPa@‬) (C°) :
   104