مشخصات کلی

ParsaFlex 49207 پلی پروپیلنی با بلورینگی بالا پر شده با مواد معدنی با ویژگی های جریان پذیری مناسب است. این ماده تعادلی از سفتی و ضربه پذیری مناسب، مقاومت به خراش عالی و بوی کم ارائه می دهد. این گرید در برابر نور فرابنفش پایدار شده و مقاومت بالا به سفیدشدگی در اثر تنش نشان می دهد. این ماده که منحصرا برای قالب گیری تزریقی قطعات داخلی و تزئینی خودرو به ویژه پنل و کنسول طراحی شده است، در رنگ های مختلف و به شکل گرانول موجود است.

مشخصات فنی

 • مشخصات کلی
  • پرکننده / تقویت کننده :
   پرکننده معدنی، %20 وزنی
  • روش فرایند :
   قالب گیری تزریقی
  • رنگ :
   خودرنگ
  • وضعیت محصول :
   تجاری : فعال
  • شکل :
   گرانول
 • خواص فیزیکی
  • جمع شدگی در قالب (%) :
   شار عرضی 1.0 _ 1.15
  • اشتعال پذیری :
   HB
  • جمع شدگی در قالب (%) :
   شار 1.0 _1.15
  • دانسیته (g/cm³) :
   1.05
  • شاخص جریان مذاب ‫(‪230°C/2.16kg‬)‬ (g/10min) :
   13 _ 15
 • خواص مکانیکی
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   3.5
  • کرنش کششی در نقطه شکست (%) :
   > 100
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪0°C‬)‬ (kJ/m²) :
   6
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   16
  • استحکام کششی در نقطه شکست (MPa) :
   16
  • مقاومت در برابر خراش (2N) (MPa) :
   130
  • مدول خمشی (MPa) :
   1700
  • مدول کششی (MPa) :
   1600
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   3.5
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(0°C)‬ (kJ/m²) :
   5.5
  • کرنش کششی در نقطه تسلیم (%) :
   9
  • سختی (Shore D) :
   64
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   17
  • استحکام کششی در نقطه تسلیم (MPa) :
   20
  • استحکام ضربه چارپی بدون شکاف ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   بدون شکست
 • خواص گرمایی
  • دمای خمش گرمایی (‫1.8MPa@‬) (C°) :
   52
  • دمای خمش گرمایی (‫0.455MPa@‬) (C°) :
   108