مشخصات کلی

ParsaFlex 48017CH آمیزه ای بر پایه ی پلی پروپیلن با ویژگی های جریان پذیری مناسب است. این ماده ترکیبی از سفتی و ضربه پذیری مناسب، مقاومت به خراش عالی و مقاومت بالا به نور فرابنفش ارائه می دهد. این ماده برای قالب گیری تزریقی قسمت های داخلی و تزئینات خودرو به ویژه پنل و کنسول مناسب است.

مشخصات فنی

 • مشخصات کلی
  • شکل :
   گرانول
  • روش فرایند :
   قالب گیری تزریقی
  • پرکننده / تقویت کننده :
   پرکننده معدنی، %7 درصد وزنی
  • رنگ :
   خودرنگ
  • وضعیت محصول :
   تجاری : فعال
 • خواص فیزیکی
  • دانسیته (g/cm³) :
   0.94
  • جمع شدگی در قالب (%) :
   شار عرضی 1.0 _ 1.3
  • جمع شدگی در قالب (%) :
   شار 1.0 _ 1.3
  • شاخص جریان مذاب ‫(‪230°C/2.16kg‬)‬ (g/10min) :
   8 _ 10
  • اشتعال پذیری :
   HB
 • خواص مکانیکی
  • مدول کششی (MPa) :
   1400
  • استحکام کششی در نقطه تسلیم (MPa) :
   21
  • کرنش کششی در نقطه تسلیم (%) :
   8
  • استحکام کششی در نقطه شکست (MPa) :
   18
  • کرنش کششی در نقطه شکست (%) :
   >70
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   33
  • مدول خمشی (MPa) :
   1350
  • استحکام ضربه چارپی بدون شکاف ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   بدون شکست
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   30
  • کشش خمشی در نقطه تسلیم (MPa) :
   28
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪0°C‬)‬ (kJ/m²) :
   10
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   5
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(0°C)‬ (kJ/m²) :
   9
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   4
 • خواص گرمایی
  • دمای خمش گرمایی (‫0.455MPa@‬) (C°) :
   96