مشخصات کلی

ParsaFlex 46307 یک پلی پروپیلن پر شده با مواد معدنی است که برای قالب گیری تزریق قطعات بزرگ مناسب است. این گرید در برابر اشعه ماورابنفش پایدار بوده و ترکیب خوبی از اثر سفتی و استحکام فراهم می کند. مقاومت در برابر خراش، بوی کم و فرآیندپذیری ساده، باعث شده تا به ماده ی مناسبی برای قالب گیری تزربق قطعات داخلی خودرو به ویژه پنل های ابزار تبدیل شود.

مشخصات فنی

  • مشخصات کلی
    • شکل :
      پلت
    • روش فرایند :
      قالب گیری تزریقی
    • پرکننده / تقویت کننده :
      پرکننده معدنی، 25%وزنی
    • رنگ :
      خودرنگ
    • وضعیت محصول :
      تجاری : فعال
  • خواص فیزیکی
    • دانسیته (g/cm³) :
      1.08
    • شاخص جریان مذاب ‫(‪230°C/2.16kg‬)‬ (g/10min) :
      10_13
    • اشتعال پذیری :
      HB
    • جمع‌شدگی در قالب عمود بر جهت جریان (٪) :
      1.0_1.2
  • خواص مکانیکی
    • مدول کششی (MPa) :
      1800
    • استحکام کششی در نقطه تسلیم (MPa) :
      19
    • کرنش کششی در نقطه تسلیم (%) :
      7
    • استحکام کششی در نقطه شکست (MPa) :
      15
    • کرنش کششی در نقطه شکست (%) :
      >50
    • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪23°C‬)‬ (kJ/m²) :
      16
    • مقاومت در برابر خراش (2N) (MPa) :
      130
    • سختی (Shore D) :
      65
    • مدول خمشی (MPa) :
      1900
    • استحکام ضربه چارپی بدون شکاف ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
      بدون شکست
    • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪0°C‬)‬ (kJ/m²) :
      6
    • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
      4
  • خواص گرمایی
    • دمای خمش گرمایی (‫1.8MPa@‬) (C°) :
      57
  • شرایط فرایندی
    • دمای خشک شدن (C°) :
      80
    • زمان خشک شدن (h) :
      2
    • دمای سیلندر (C°) :
      190_230
    • دمای ذوب (C°) :
      210_240
    • سرعت تزریق :
      کم تا متوسط
    • فشار تزریق (MPa) :
      30_60
    • دمای قالب (C°) :
      30_50