مشخصات کلی

ParsaFlex 43107-M33 یک ترکیب بلورین پایه پروپیلن است که به خوبی جریان می یابد. این محصول سفتی/تعادل اثر خوب و مقاومت بالایی در برابر خراش و اشعه ماورابنفش دارد. این ماده برای قالب گیری تزریقی قطعات داخلی خودرو و کنسول ها مناسب است.

مشخصات فنی

 • مشخصات کلی
  • شکل :
   پلت
  • روش فرایند :
   قالب گیری تزریقی
  • پرکننده / تقویت کننده :
   بدون پرکننده
  • رنگ :
   خودرنگ
  • وضعیت محصول :
   تجاری : فعال
 • خواص فیزیکی
  • شاخص جریان مذاب ‫(‪230°C/2.16kg‬)‬ (g/10min) :
   10_12
  • اشتعال پذیری :
   HB
  • جمع‌شدگی در قالب در جهت جریان (٪) :
   1.3_1.5
  • جمع‌شدگی در قالب عمود بر جهت جریان (٪) :
   1.3_1.5
 • خواص مکانیکی
  • مدول کششی (MPa) :
   1100
  • استحکام کششی در نقطه تسلیم (MPa) :
   20
  • کرنش کششی در نقطه تسلیم (%) :
   10
  • کرنش کششی در نقطه شکست (%) :
   >120
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   بدون شکست
  • مقاومت در برابر خراش (2N) (MPa) :
   122
  • سختی (Shore D) :
   64
  • مدول خمشی (MPa) :
   1200
  • استحکام ضربه چارپی بدون شکاف ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   بدون شکست
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   بدون شکست
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪0°C‬)‬ (kJ/m²) :
   12
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   6.5
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(0°C)‬ (kJ/m²) :
   12
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   6
 • خواص گرمایی
  • دمای خمش گرمایی (‫1.8MPa@‬) (C°) :
   50
  • دمای خمش گرمایی (‫0.455MPa@‬) (C°) :
   85
 • شرایط فرایندی
  • دمای خشک شدن (C°) :
   80
  • زمان خشک شدن (h) :
   2
  • دمای سیلندر (C°) :
   190_230
  • دمای ذوب (C°) :
   210_240
  • سرعت تزریق :
   کم تا متوسط
  • فشار تزریق (MPa) :
   30_60
  • دمای قالب (C°) :
   30_50