مشخصات کلی

ParsaFlex 31510 آمیزه ای برپایه ی پلی پروپیلن است که با شاخص جریان مذاب بالا و مقاومت به ضربه عالی خود محصولی مناسب برای ساخت قطعات تزریقی به ویژه قطعات تزریقی بزرگ از خود ارائه می دهد. این محصول از پایداری مناسبی برابر نور فرابنفش خورشید برخوردار است به صورتی که پاسخگوی بسیاری از نیازهای قطعات خارجی خودرو خواهد بود. این محصول بسته به نیاز در رنگ های درخواستی در اختیار مشتری قرار می گیرد. این محصول همچنین از رنگ پذیری مناسبی برای رنگ شدن توسط مشتری برخوردار است.

مشخصات فنی

 • مشخصات کلی
  • روش فرایند :
   قالب گیری تزریقی
  • پرکننده / تقویت کننده :
   بدون پرکننده
  • رنگ :
   خودرنگ
  • وضعیت محصول :
   تجاری : فعال
 • خواص فیزیکی
  • دانسیته (g/cm³) :
   0.906
  • شاخص جریان مذاب ‫(‪230°C/2.16kg‬)‬ (g/10min) :
   9_11
  • اشتعال پذیری :
   HB
  • جمع‌شدگی در قالب در جهت جریان (٪) :
   1.3_1.6
  • جمع‌شدگی در قالب عمود بر جهت جریان (٪) :
   1.3_1.6
 • خواص مکانیکی
  • مدول کششی (MPa) :
   870
  • استحکام کششی در نقطه تسلیم (MPa) :
   18
  • کرنش کششی در نقطه تسلیم (%) :
   11
  • استحکام کششی در نقطه شکست (MPa) :
   14
  • کرنش کششی در نقطه شکست (%) :
   >200
  • سختی (Shore D) :
   55
  • مدول خمشی (MPa) :
   900
  • استحکام ضربه چارپی بدون شکاف ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   بدون شکست
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪0°C‬)‬ (kJ/m²) :
   16
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   10
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(0°C)‬ (kJ/m²) :
   14
  • استحکام ضربه ایزود شکافدار ‫(‪-20°C‬)‬ (kJ/m²) :
   9
 • خواص گرمایی
  • دمای خمش گرمایی (‫0.455MPa@‬) (C°) :
   80
 • شرایط فرایندی
  • دمای خشک شدن (C°) :
   80
  • زمان خشک شدن (h) :
   2
  • دمای سیلندر (C°) :
   190_230
  • دمای ذوب (C°) :
   210_240
  • سرعت تزریق :
   کم تا متوسط
  • فشار تزریق (MPa) :
   30_60
  • دمای قالب (C°) :
   30_50