مشخصات کلی

آمیزه پر شده با ذرات معدنی برپایه ی کوپلیمر پلی پروپیلنی با ترکیبی مناسب از استحکام و مقاومت به ضربه که برابر نور فرابنفش نیز مقاومت مناسبی از خود ارائه می دهد. این آمیزه برای قطعات تزریقی طراحی شده است و می توان آن را در رنگ های متنوع و اشکال مختلف گرانول تهیه کرد.

مشخصات فنی