مشخصات کلی

ParsaFill 30404W بلاک کو-پلی پروپیلنی پرشده با 20% وزنی مواد معدنی است. افزودن فیلر باعث پایداری ابعادی، سفتی، سختی و کاهش خزش در مقایسه با ماده پایه میشود. این گرید مخصوصا بالا بردن سفتی حلقوی لوله های پلی پروپیلنی طراحی شده است.

مشخصات فنی

 • مشخصات کلی
  • شکل :
   گرانول
  • روش فرایند :
   اکستروژن
  • پرکننده / تقویت کننده :
   پرکننده معدنی، 20%وزنی
  • رنگ :
   بی رنگ
  • وضعیت محصول :
   تجاری : فعال
 • خواص فیزیکی
  • دانسیته (g/cm³) :
   1.1
  • جمع شدگی در قالب (%) :
   شار عرضی1.5 _ 1.1
  • جمع شدگی در قالب (%) :
   شار1.5 _ 1.1
  • شاخص جریان مذاب ‫(‪230°C/2.16kg‬)‬ (g/10min) :
   0.4
  • اشتعال پذیری :
   HB
 • خواص مکانیکی
  • مدول کششی (MPa) :
   1700
  • استحکام کششی در نقطه تسلیم (MPa) :
   28
  • کرنش کششی در نقطه تسلیم (%) :
   11
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   20
  • سختی (Shore D) :
   70
 • خواص گرمایی
  • دمای خمش گرمایی (‫1.8MPa@‬) (C°) :
   60
  • دمای خمش گرمایی (‫0.455MPa@‬) (C°) :
   125