مشخصات کلی

ParsaFill 20204HW همو پلی پروپیلن پرشده با 20% وزنی مواد معدنی است. اضافه کردن بر پرکننده موجب پایداری ابعادی، سختی وخواص خزشی پایین در مقایسه با ماده پایه را می شود. این محصول خواص جریان مناسبی برای اکثر قطعات قالب گیری تزریقی فراهم می کند.

مشخصات فنی

 • مشخصات کلی
  • پرکننده / تقویت کننده :
   پرکننده معدنی، 20٪ وزنی
  • روش فرایند :
   قالب گیری تزریقی
  • رنگ :
   خودرنگ
  • شکل :
   گرانول
 • خواص فیزیکی
  • شاخص جریان مذاب ‫(‪230°C/2.16kg‬)‬ (g/10min) :
   6
  • دانسیته (g/cm³) :
   1.05
  • اشتعال پذیری :
   HB
  • جمع‌شدگی در قالب عمود بر جهت جریان (٪) :
   1.1
 • خواص مکانیکی
  • مدول کششی (MPa) :
   2500
  • سختی (Shore D) :
   68
  • کرنش کششی در نقطه شکست (%) :
   20
  • استحکام ضربه چارپی شکافدار ‫(‪23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   4
  • استحکام کششی در نقطه تسلیم (MPa) :
   30
  • کرنش کششی در نقطه تسلیم (%) :
   5
  • استحکام ضربه چارپی بدون شکاف ‫(‪+23°C‬)‬ (kJ/m²) :
   30
  • استحکام کششی در نقطه شکست (MPa) :
   22
  • مدول خمشی (MPa) :
   2600
 • خواص گرمایی
  • دمای خمش گرمایی (‫1.8MPa@‬) (C°) :
   70
  • دمای خمش گرمایی (‫0.455MPa@‬) (C°) :
   120
 • شرایط فرایندی
  • سرعت تزریق :
   کم تا متوسط
  • دمای خشک شدن (C°) :
   80
  • دمای ذوب (C°) :
   210
  • فشار تزریق (MPa) :
   30
  • زمان خشک شدن (h) :
   2
  • دمای قالبگیری (C°) :
   30
  • دمای سیلندر (C°) :
   190